Thứ Năm , 24 Tháng Chín 2020
Breaking News
Home » CHARACTERS » Symbiote (Venom) Family – Gia đình Symbiote

Symbiote (Venom) Family – Gia đình Symbiote

Đầu tiên là Venom mà Spidey tìm thấy trên Battleworld trong các cuộc chiến Secret Wars 1. Sau khi có ý định cộng sinh vào Spidey nhưng không thành (Spider man 3), Venom đã cộng sinh vào Eddie Brock, từ đó Venom đã sinh ra 6 đứa là: Carnage, Scream, Riot, Lasher, Agony và Phage. Sau đó 4 đứa là Riot, Lasher, Agony và Phage tạo thành Team Mercury (Scream-Phage) rồi kết hợp để tạo ra Hybrid. Thằng bệnh nhất Carnage Gave sinh ra Toxin và Venoms DNA được sao chép  ngược lại để tạo thành Anti-Venom (Hence The Name). Dread Face không phải là họ hàng của Venom nên chúng tôi không nhắc đến hắn. Scorn là một phần của Carnage hồi phục sau khi hắn “chết”. Mania là một Symbiote bản sao của Venom gắn liền với một cô gái trẻ khi được Flash Thompson (đừng nhầm với Flash bên DC nhé, đây là một nhân vật có tên là Eugene Thompson trong Spider-man, sau này trở thành Agent Venom) đã cố gắng cứu cô. Còn rất nhiều Symbiotes hơn nữa nhưng đó là gia đình Venom, phần còn lại là những dòng khác nhau và chúng tôi sẽ nói về một số bài khác.

Symbiote (Venom) Family - Gia đình Symbiote

Symbiote (Venom) Family - Gia đình Symbiote

Symbiote (Venom) Family - Gia đình Symbiote

Symbiote (Venom) Family - Gia đình Symbiote
Symbiote family

 

Symbiote (Venom) Family - Gia đình Symbiote
AGENT VENOM vs CARNAGE

 

Symbiote (Venom) Family - Gia đình Symbiote
TOXIN

 

Symbiote (Venom) Family - Gia đình Symbiote
HYBRID

 

Symbiote (Venom) Family - Gia đình Symbiote
ANTI VENOM

 

Symbiote (Venom) Family - Gia đình Symbiote
MINIA

 

Symbiote (Venom) Family - Gia đình Symbiote
SCORN

 

Symbiote (Venom) Family - Gia đình Symbiote
SCREAM

 

Symbiote (Venom) Family - Gia đình Symbiote
AGONY

 

Symbiote (Venom) Family - Gia đình Symbiote
LASHER

 

Symbiote (Venom) Family - Gia đình Symbiote
PHAGE

 

Symbiote (Venom) Family - Gia đình Symbiote
RIOT

Check Also

Natasha Romanoff-Black Widow 4

10 sự thật về Natasha Romanoff trước khi cô trở thành Black Widow

Natasha Romanoff được sinh ra ở Stalingrad, một trong những thành phố công nghiệp lớn nhất ở Nga. Thành phố bây giờ được gọi là Volgograd.

Bình luận