Thứ Bảy , 4 Tháng Bảy 2020
Breaking News
Home » Tag Archives: venom 2018

Tag Archives: venom 2018

Symbiote (Venom) Family – Gia đình Symbiote

Đầu tiên là Venom mà Spidey tìm thấy trên Battleworld trong các cuộc chiến Secret Wars 1. Sau khi có ý định cộng sinh vào Spidey nhưng không thành (Spider man 3), Venom đã cộng sinh vào Eddie Brock, từ đó Venom đã sinh ra 6 đứa là: Carnage, Scream, Riot, Lasher, Agony và Phage. Sau đó 4 đứa là Riot, Lasher, …

Read More »